Update 2021!

Het zonnetje schijnt weer en dat betekent dat wij binnenkort onze poort weer kunnen openen. In de tussentijd hebben wij uiteraard niet stilgezeten. Lees hieronder een aantal belangrijke punten voor het nieuwe seizoen.

  • Opening baan

Zodra het weer het toestaat kunnen we de baan in orde maken, zoals het er nu naar uitziet kan dit medio maart starten en dan hopen we dat de baan eind maart open kan.

  • COVID-19

I.v.m. COVID-19 zijn er nog steeds overheidsregels die wij zullen handhaven dit is geheel afhankelijk van de overheid en KNMV regels die voortdurend worden aangepast. Daarom blijft voor nu het vooraf inschrijven van kracht!

  • Inschrijven trainingen
    • Voor trainen op zaterdag, uiterlijk inschrijven tot donderdagavond 22.00 uur
    • Voor trainen op woensdag, uiterlijk inschrijven tot dinsdagmiddag 12.00 uur
  • Lidmaatschap 2021

Vanaf maart kan het lidmaatschap voor 2021 weer aangevraagd worden. Mocht je al lid zijn geweest in 2020 dan kun je een mail sturen naar info@mclidu.com met vermelding naam en lidmaatschapsnummer van de KNMV of MON.

  • Evenementen

Ook in 2021 wordt er gekeken of het mogelijk is om een aantal evenementen te organiseren (3-weekenden). Uiteraard alleen wanneer de Corona maatregelen dit toelaten. Op het moment wordt er gedacht aan verschillende open trainingsdagen en trainingsdagen onder leiding van een trainer. Ook lijkt het ons interessant om een open dag / test dag in samenwerking met dealers/winkels/merken te organiseren waarbij rijders verschillende producten kunnen bekijken en misschien ook testen. Lijkt jou dit als bedrijf interessant, neem dan even contact met ons op!

  • Verslag bestuursvergadering 2021

I.v.m. COVID-19 was een algemene leden vergadering (ALV) niet mogelijk. De gemaakte afspraken die bij de bestuursvergadering gemaakt zijn kunnen ingezien worden bij Miranda. Belangrijk punt is de toetreding van bestuurslid Rien Pullens, mocht hier bezwaar tegen zijn kan er een mail naar info@mclidu.com verzonden worden.

 

Wij hopen hierbij iedereen voldoende geïnformeerd te hebben en kijken er dan ook naar uit om onze poort weer te kunnen openen!